وزیر انرژی و آب تاجیکستان از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید " دکتر داود فرخزاد " مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن ابراز خوشامدگویی به حضور "عثمان زاده" و هیئت همراه، با ارائه گزارشی به تشریح چگونگی فعالیت های این مرکز در زمینه حفظ امنیت و پایایی شبکه برق کشور پرداخت.
گفتنی است؛ در ادامه این بازدید از مرکز (PMU) وداده های فازوری (PMU) صنعت برق کشور بازدید و از نزدیک با فعالیت های این مراکز آشنا شد.
لازم به ذکر است؛ "مهندس همایون حائری" معاون وزیر نیرو در اموربرق و انرژی، " دکتر داود فرخزاد " مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران عثمان زاده" وزیر انرژی و آب تاجیکستان به همراه هیات همراه وجمعی از معاونان و مدیران شرکت مدیریت شبکه برق ایران در این بازدید حضور داشتند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات