امکان تهاتر کالا با ۱۷ کشور دنیا /ظرفیت های فراوانی در بخش عمرانی کشور وجود دارد

امکان تهاتر کالا با ۱۷ کشور دنیا /ظرفیت های فراوانی در بخش عمرانی کشور وجود دارد

ختایی گغت: در حالی است که ظرفیت خالی فراوانی در بخش عمرانی کشور داریم که با تکیه بر آنها می‌توانیم خاورمیانه را از نو بسازیم

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات