۷۵ کیلومترمربع پایتخت در حریم گسل‌های اصلی/الزام جابه‌جایی ساختمان‌های حیاتی از حریم گسل‌های اصلی تهران

۷۵ کیلومترمربع پایتخت در حریم گسل‌های اصلی/الزام جابه‌جایی ساختمان‌های حیاتی از حریم گسل‌های اصلی تهران

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: حدود ۷۵ کیلومتر مربع از سطح شهر تهران در پهنه گسل‌های اصلی زلزله قرار دارد که ۲۵ کیلومتر مربع از ۷۵ کیلومتر مربع زون‌های ساختمانی است. شکرچی‌زاده افزود: نقشه حضور ساختمان‌های مهم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی در حریم گسل‌های اصلی این شهرها تهیه و تصویب شده در حال احصا است تا مقدمات جابه جایی آنها فراهم شود. در کشور آمار هنوز آمایش و پایش در زمینه گسل‌های زلزله انجام نشده اما در شش شهر بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبریز، کرج، کرمان و زنجان، گسل‌های اصلی زلزله تعیین شده است که برخی از آنها به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است و در آنها در حال احصا هستیم که ساختمان‌های مهم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی و حساس کدام‌ها هستند که مقدمات جابه جایی آنها را داشته باشیم. - مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتین ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات