مدیریت سرای محله‌های شیراز در آستانه واگذاری به سمن‌ها

مدیریت سرای محله‌های شیراز در آستانه واگذاری به سمن‌ها

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «احمدتنوری» گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز، در نود و هفتمین جلسه به بررسی لایحه واگذاری مدیریت سرای محله‌ها‌ی شهر شیراز به سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) پرداختند.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر شیراز افزود: در راستای اساسنامه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز به منظور ایجاد بستر مناسب، افزایش مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی و غیر سیاسی(سازمانهای مردم نهاد) در مدیریت و بهره‌برداری از سرای محله‌های شهر در حوزه فعالیت سازمان، به شهرداری شیراز اجازه داده ‌می‌شود، مدیریت سرای محله‌ها را بافراخوان عمومی و بر اساس امتیاز کسب شده مطابق دستورالعمل پیوست شامل ۱۵ماده و ۱۱ تبصره به سازمانهای مردم نهاد غیر سیاسی، غیر قومی و دولتی (سمن‌ها) واگذار کند.
وی افزود: پرداخت همه‌ی هزینه‌های سرای محله برعهده شهرداری است و از ۴۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از سرای محله به تشخیص شهرداری بابت حق مدیریت به سمن پرداخت ‌می‌شود.
وی ادامه داد: درصدهای ذکرشده مربوط به سال پایه واگذاری و درسالهای بعد به تشخیص شهرداری قابل تغییر و مالکیت سرای محله و تجهیزات آن نیز متعلق به شهرداری است
گفتنی‌ است در راستای سیاست شورا مبنی بر انسان محوری و همچنین افزایش مشارکت سمن‌ها در اداره امور شهر، این لایحه با حضور کارشناسان مربوطه ده بار متوالی در کمیسیون فرهنگی بررسی و پس از دو مرتبه ارجاع از صحن علنی به کمیسیون، مقرر شده است با اصلاحات در نظر گرفته شده برای تصویب نهایی یکبار دیگر در صحن علنی شورا ارائه شود.
درصورت تصویب این لایحه در شورای شهر، برای نخستین بار مدیریت سرای محله‌های شیراز به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار می‌شود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات