معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه خبر داد: شروع طرح اقدام ملی در کرمانشاه از ۱۶ آذر

وی با اشاره به شروع ثبت نام مسکن ملی در کرمانشاه از ۱۶ آذرماه، گفت: افراد متقاضی باید با مراجعه به سامانه اقدام طرح ملی به نشانی tem. معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: افراد متقاضی برای دریافت این واحدها باید سهم آورده داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات