تحقق ۱۹۵ ریال سود به ازای هر سهم «کشتیرانی دریای خزر»

تحقق ۱۹۵ ریال سود به ازای هر سهم «کشتیرانی دریای خزر»

شرکت کشتیرانی دریای خزر ۱۹۵ ریال سود به ازای هر سهم ۸۹ شناسایی کرد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس صورت‌هالی مالی این شرکت، درآمد حاصل از ارائه خدمات کشتیرانی دریای خزر طی سال مالی ۸۹ برابر ۲۷۷ میلیارد و ۳۲۲ میلیون و ۱۱۶ هزار ریال بود.همچنین سود خالص ۸۹ این شرکت معادل ۴۰ میلیارد و ۲۸۷ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال اعلام شده است. علاوه بر این دارایی‌های کشتیرانی خزر در سال ۸۸ برابر با ۶۹۱ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال بود که در سال گذشته به ۷۴۸ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال افزایش یافت.

 

 

 

 

 

    نظرات