تاپایان آبان ماه تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و 127 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

تاپایان آبان ماه تحقق یافت: تولید بیش از دو میلیارد و 127 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات