تعمیرات اساسی واحد 19 هیتاچی نیروگاه برق ری در حال انجام است

تعمیرات اساسی واحد 19 هیتاچی نیروگاه برق ری در حال انجام است

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات