واحد اول نیروگاه زرند وارد مدار تولید شد

منبع خبر

شرکت مدیریت تولید برق زرند

شرکت مدیریت تولید برق زرند

شرکت مدیریت تولید برق زرند یک شرکت در شهر زرند می باشد

    نظرات