بازدید سرپرست نیروگاه زرند از مرکز خیریه باب الحوائج

بازدید سرپرست نیروگاه زرند از مرکز خیریه باب الحوائج


لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق زرند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند

  شرکت مدیریت تولید برق زرند یک شرکت در شهر زرند می باشد

   نظرات