کاهش آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف سموم شیمیایی با استفاده از کارت های زرد

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت:  با هدف کاهش حداکثری مصرف سموم شیمیایی  و کاهش آلودگی های زیست محیطی  اقدامات تلفیقی به صورت  فیزیکی و بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریهای موجود در فضای سبز شهری صورت می گیرد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  علی شایگان بیان کرد:  واحد حفظ نباتات این سازمان متناسب با وظیفه سازمانی خود در کاهش حداکثری مصرف سموم شیمیایی در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی  اقدامات تلفیقی به صورت  فیزیکی و بیولوژیک جهت کنترل آفات و بیماریهای موجود در فضای سبز شهری را همانند سال های گذشته در دستور کار خود قرار داده است .

وی ادامه داد:کارت های زرد جزو پرکاربردترین مواد بیولوژیک مصرفی بوده که به دور تنه درختان توسط این سازمان جهت کاستن از آفات و حشرات مضر استفاده شد .

شایگان تصریح کرد:سازمان با ایجاد کلینیک رایگان گیاهپزشکی در ساختمان اداری و دفاتر مناطق پنج گانه فضای سبز جهت مشاوره های تخصصی و تشخیص آفات و بیماری های درختان مثمر باغات، گیاهان زینتی و آپارتمانی در خدمت شهروندان می باشد .

وی گفت: امید است با اجرای این طرح گام موثری در راستای کاهش استفاده از سموم شیمیایی و در پی آن کاهش آسیب های زیست محیطی با بهره گیری از روش های غیرشیمیایی، بیولوژیک و تلفیقی در فضای سبز شهری برداشته باشیم .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات