آگهی مزایده فروش تعداد محدودی زمین تجاری و مسكونی توسط شهرداری زرند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری زرند

    منبع خبر

    شهرداری زرند

    شهرداری زرند یک شهرداری در شهر زرند می باشد

      نظرات