حضور دکتر احمد رمضانپور و سرکار خانم مهندس فاطمه شیرزاد در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و رونمایی از تعدادی از آثار فرهنگی نهضت جنگل

حضور دکتر احمد رمضانپور و سرکار خانم مهندس فاطمه شیرزاد در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و رونمایی از تعدادی از آثار فرهنگی نهضت جنگل

به روایت تصویر ؛
حضور دکتر احمد رمضانپور و سرکار خانم مهندس فاطمه شیرزاد در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و رونمایی از تعدادی از آثار فرهنگی نهضت جنگل
حضور دکتر احمد رمضانپور و سرکار خانم مهندس فاطمه شیرزاد در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی و رونمایی از تعدادی از آثار فرهنگی نهضت جنگل
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات