اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز 137 و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان

اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز 137 و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان

به روایت تصویر ؛
اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز 137 و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان
اولین سه شنبه های با شهروندان با حضور مهندس فرهام زاهد نائب رییس شورای اسلامی شهر رشت در مرکز 137 و پیگیری مستقیم مطالبات شهروندان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات