بهروز پورمهر بعنوان معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای...

بهروز پورمهر بعنوان معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای...

با صدور ابلاغی از طرف مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، بهروز پورمهر بعنوان معاون طرح و توسعه شرکت منصوب شد.

در بخشی از این ابلاغ که با امضای مهندس عباس جنگی مرنی صادر شده، خطاب به مهندس بهروز پورمهر آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و با رعایت دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران به موجب این ابلاغ به عنوان معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب می شوید. انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های معاونت فوق و ماموریت های سازمانی محوله با همکاری و جلب مشارکت کلیه عوامل ذیمدخل در مطالعه و اجرای طرح های توسعه منابع آب و دستیابی به اهداف و برنامه های تعیین شده، تعیین تکلیف قراردادهای مطالعاتی و اجرایی نیمه تمام، تامین منابع مالی طرح ها، تحقق الزامات دوران بهره برداری طرح ها و مستندسازی کلیه مراحل طرح های توسعه منابع آب اهتمام ویژه نمایید.»

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در ابلاغی دیگر با تقدیر از تلاش ها و خدمات صادقانه و ارزنده «سید نادر زکوی» معاون سابق طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل، وی را بعنوان نماینده مجری طرح سد عمارت منصوب کرد.

در بخشی از این ابلاغ نیز که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده خطاب به مهندس سید نادر زکوی آمده است: «نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی بخ موجب این ابلاغ به عنوان نماینده مجری طرح سد عمارت منصوب می شوید. انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های طرح فوق و ماموریت های سازمانی محوله تحت مدیریت معاون طرح و توسعه شرکت تلاش و اقدام موثر نمایید.»

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات