همزمان با روز جهاني تالاب ها؛ قهرمان تالاب و محيط بانان نمونه تالابي معرفي مي شود

همزمان با روز جهاني تالاب ها؛ قهرمان تالاب و محيط بانان نمونه تالابي معرفي مي شودبه منظور شناسايي، جمع آوري و طبقه بندي تجربيات موفق مرتبط با حفاظت بهينه اكو سيستم هاي تالابي و تشويق و گسترش فرهنگ تالابي در كشور، برنامه سالانه انتخاب قهرمان تالاب طبق روال هر سال همزمان با روز جهاني تالابها (2 فوريه 2020 ميلادي مصادف با 13 بهمن 1398) برگزار مي شود.
به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، جايزه قهرمان تالاب در سه بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي و فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي اهداء خواهد شد.
گفتني است، در اين مراسم به منظور قدر داني از اقدامات شايسته و زحمات بي شائبه حافظان  تالابهاي كشور، از محيط بانان نمونه تالابي نيز تقدير خواهد شد.

شرايط شركت در انتخاب قهرمان تالاب به شرح ذيل است:
در سه بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي و فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي اقدامات انجام شده در 5 سال اخير مورد پذيرش است.
در دو بخش فعاليتهاي اجرايي و مشاركت مردمي تنها اشخاص حقوقي واجد شرايط شركت در اين رويداد است و در در بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط شركت در اين رويداد است.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه طي 5 سال گذشته عنوان قهرمان تالاب را اخذ كرده اند، واجد شرايط شركت در اين رقابت نيستند.
در بخش فعاليتهاي تحقيقاتي- مطالعاتي ارسال اصل مقالات، كتاب الزامي است.
در بخش فعاليتهاي اجرايي، دارا بودن نامه تاييديه (معرفي نامه) از سوي اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه الزامي است.
در بخش مشاركت هاي مردمي، دارا بودن نامه تاييديه (معرفي نامه) از سوي شبكه تشكل هاي زيست محيطي استان مربوطه الزامي است.به درخواست هايي كه واجد شرايط فوق الذكر نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد. مهلت ارسال مدارك تا 30 آذر ماه 1398 است.

فرمهاي دريافتي توسط كميته داوران بررسي و نتايج آن در روز جهاني تالابها 13 بهمن ماه اعلام خواهد شد. به نفرات برتر تنديس قهرمان تالاب و جوايزي اهداء خواهد شد.

فرم هاي شركت در رويداد قهرمان تالاب و محيط بان نمونه تالابي در پرتال سازمان حفاظت محيط زيست و وب سايت طرح حفاظت از تالاب هاي ايران به آدرس هاي www.doe.ir و www.wetlandsproject.ir قابل دسترس است.


علاقمندان مي توانند اطلاعات درخواستي را به آدرس تهران- اتوبان حكيم- پارك طبيعت پرديسان-ساختمان تحقيقات- طبقه سوم  - معاونت محيط زيست دريايي و تالابها- دفتر حفاظت و احياءتالابها وآدرس پست الكترونيكwetland.bureau@doe.ir ارسال كنند.  شماره تماس 42781350
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات