برنامه پايش پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي منابع خاك بايد از برنامه‌هاي اصلي كشور باشد

برنامه پايش پيشگيري، كنترل و كاهش آلودگي منابع خاك بايد از برنامه‌هاي اصلي كشور باشد

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، سرزمين ايران با مساحتي بيش از 1,648,000 كيلومترمربع در شرق نيمكره شمالي بين 25 تا 45 درجه شمالي عرض جغرافيايي و 44 تا 64 درجه شرقي طول جغرافيايي قرار دارد.

با عنايت به شرايط اقليمي كشور كه حدود 70 درصد آن را اقليم خشك و نيمه خشك تشكيل مي دهد و سيستم توپوگرافي كه نشان دهنده وضعيت پستي و بلندي شديد است روي هم رفته اكثريت سطح كشور را (بيش از 50 درصد) خاك هاي انتي سول، اريدي سول و اينسپتي سول كه خاك هاي جوان و يا خاك هاي مخصوص مناطق خشك هستند؛تشكيل مي دهد.
در آمارهاي جهاني، ايران از نظر توسعه ناپايداري، بحران مديريت منابع طبيعي و منابع انساني در ميان 148 كشور در رده 132 قرار دارد.

خاك از منابع تجديدپذير به شمار مي رود اما براساس مراجع مختلف تشكيل هر سانتي¬متر خاك در شرايط مختلف آب و هوايي از 100 تا 10000 سال طول مي كشد.
خاك هاي الفي سول و مالي سول منحصراً روي يال شمالي رشته جبال البرز و نيز دشت هاي ساحلي درياي خزر كه داراي اقليم مرطوب و نيمه مرطوب است، تشكيل شده و مساحت آنها از 3 در صد مساحت كل كشور تجاوز نمي كند.
كشور ايران داراي وسعتي حدود 165 ميليون هكتار است كه ازاين مساحت، 1/89 ميليون هكتار فاقد خاك است و 9/75 ميليون هكتار داراي خاك است كه 5/57 هكتار خارج از چرخه كشاورزي است و تنها 18.5 ميليون هكتار در چرخه كشت بوده و از 8 ميليون هكتار از اراضي آبي، فقط 1.2 ميليون هكتار به كلاس I بدون محدوديت تخصيص يافته است و 8/6 ميليون هكتار داراي محدوديت شوري، عمق، سنگريزه و .... است.

ارزش‌ماندگاري اقتصاد خاك مرغوب، دستيابي به غذاي سالم و جامعه متوازن طبيعي بيش از ارزش اقتصادي بسياري از طرح‌هاي عمراني دستگاه‌هاي متولي است.


لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات