می خواهیم متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشیم

می خواهیم متمایزترین شهر کشور در حوزه اقتصادی باشیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات