حضور محمد حسن عاقل منش در شهرداری منطقه 5 و برگزاری میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت با حضور مدیر منطقه پنج شهرداری

حضور محمد حسن عاقل منش در شهرداری منطقه 5 و برگزاری میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت با حضور مدیر منطقه پنج شهرداری

به روایت تصویر ؛
حضور محمد حسن عاقل منش در شهرداری منطقه 5 و برگزاری میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت با حضور مدیر منطقه پنج شهرداری
حضور محمد حسن عاقل منش در شهرداری منطقه 5 و برگزاری میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت با حضور مدیر منطقه پنج شهرداری
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات