حضور فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در سامانه 137

حضور فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در سامانه 137

حضور فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در سامانه 137
حضور فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در سامانه 137
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر رشت ظهر سه شنبه 12 آذر ماه فرهام زاهد در راستای ارتباط مستقیم شهروندان با نمایندگان خود در پارلمان محلی با حضور در سامانه 137 شهرداری رشت مستقیما پاسخگوی مسائل شهروندان بود و مشکلات آنها را پیگیری کرد.

فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این باره گفت: اعضای شورای شهر رشت با پاسخگویی از طریق سامانه 137 شهرداری، عملکرد مدیران سازمان های شهرداری و شهرداران مناطق پنج گانه و همچنین شهرداران نواحی شهر رشت را مورد ارزیابی قرار می دهند و مشکلات و نواقصی که از سوی مردم گزارش می شود مورد راست آزمایی قرار می گیرد.

در ادامه نیز مدیران سامانه 137 شهرداری رشت ضمن ارائه اهداف و ماموریت های 137 ، توضیحاتی را در خصوص فرآیند گردش پیام که شامل ثبت، ارجاع، پیگیری و بازخورد سنجی از پیام های مردمی می باشد بیان نمودند.

گفتنی است؛ طرح سه شنبه های با شهروندان با حضور اعضای شورای شهر  و پاسخگویی مستقیم تلفنی در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری رشت، سامانه 137 سه شنبه هر هفته ساعت 11 تا 12 ظهر خواهد بود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات