کارگروه اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تشکیل می...

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: این گارگروه دارای مصوباتی است که 42 مورد از مصوبات مرتبط با این شرکت در فرآیند پیگیری قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مجتبی برغمدی با اشاره به اینکه کارگروه «پیگیری اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان» در شرکت با محوریت معاونت برنامه ریزی تشکیل می شود .

مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: در این کارگروه 56 صورتجلسه مورد بررسی قرار گرفت که 42 مورد از مصوبات مرتبط با این شرکت در فرآیند پیگیری قرار گرفته است .

وی افزود: مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی به اندازه ای اهمیت دارد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا به مرحله اجرا برسد .

برغمدی در خصوص اعتبارات طرح های استانی سال 98، بیان کرد: در ابتدای سال معادل 87 هزار و 817 میلیون ریال تصویب شده بود که با پیگیری های موثر شرکت این اعتبارات تا سقف 194هزار و 707  میلیون ریال معادل 2.2 برابر اعتبار اولیه افزایش یافت .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات