اجرای طرح های جایگزین در مدیریت مصرف آب ضروری است

بارش های اخیر با توجه به این که سال های مدیدی است که شهرستان قوچان با وجود شرایط اقلیمی مساعد با خشکسالی روبرو است کمکی به تامین و تغذیه سفره های آب زیر زمینی نکرده است مدیر امور آب شهرستان قوچان با بیان این مطلب گفت: اجرای طرح های جایگزین در مدیریت مصرف آب ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب شهرستان قوچان ضمن ابراز امیدواری از تصویب طرح سازگاری با کم آبی و با اشاره به بارش های اخیر در این شهرستان گفت: بارش ها در کوتاه مدت می تواند به حجم برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی کمک کند اما در بلند مدت نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد به ناچار نیاز به اجرای طرح ها یی برای حفظ این سرمایه ملی هستیم.

سید موسی حسینی جعفر آبادی افزود: با وجود بارش های مناسب در شهرستان قوچان علیرغم شرایط اقلیمی به علت خشکسالی در سال های گذشته  هنوز به احیاء چاه ها و سفره های آب زیر زمینی کمکی نکرده است به طوری که در سال های اخیر حجم روان آب رودخانه های شهرستان قوچان کاهش جدی را نشان می دهد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بارش رحمت الهی تاثیر مثبتی در بهبود موقت شرایط آبی این شهرستان داشت اما با توجه به نشانه های پدیده تغییر اقلیم نمی توان این وضعیت را مستمر و پایدار پنداشت لذا پیاده سازی و اجرای طرح سازگاری با کم آبی در این شهرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسینی جعفر آبادی با اشاره به برداشت 150 میلیون مترمکعب آب مصرفی این شهرستان از چاه ها، قنوات و چشمه ها گفت: مصرف آب چاه های مجاز پروانه دار 75 میلیون متر مکعب در سال ،چاه های غیر مجاز که همچنان فعال است 16میلیون متر مکعب، قنوات 23 میلیون متر مکعب و چشمه ها 35میلیون متر مکعب است.

وی همچنین با اشاره به آمار مصرفی آب در بخش های کشاورزی، شرب و بهداشت، صنعت و خدمات شهرستان قوچان گفت: میزان مصرف آب در بخش شرب و بهداشت 14میلیون متر مکعب از چاه های مجاز، در بخش صنعت 2میلیون متر مکعب شامل چاه ها و چشمه ها و همچنین در بخش خدمات نیز 2میلیون متر مکعب شامل چاه ها ،چشمه ها است و در نهایت در بخش کشاورزی که بخش اعظم مصرف آب را نیز دارد 126 میلیون متر مکعب در سال نیز می باشد.

مدیر امورآب شهرستان قوچان  با اشاره به این که تغییر الگو و نوع کشت و عدم افزایش سطح زیر کشت از اولویت‌های مدیریت آب شهرستان است در ادامه یکی از راهکارهای مناسب برای برون رفت از مصرف بی رویه استفاده از سفره های آب زیر زمینی که بخش اعظم آن دربخش کشاورزی استفاده می شود تولید بخشی از محصولات کشاورزی در گلخانه ها ذکر کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تشدید بحران آب در کشور موضوع آب در آینده از اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و سیاست های کلان بدل خواهد شد بنابر این ضروری است قبل از ورود به بحران شدید طرح ها و مدیریت های مصرف آب تدوین و اجرا شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات