اعمال تخفیف آب بها در صورتحساب 71 هزار مشترک خانگی استان گیلان در سال 1398


اعمال تخفیف آب بها در صورتحساب 71 هزار مشترک خانگی استان گیلان در سال 1398

اعمال تخفیف آب بها در صورتحساب 71 هزار مشترک خانگی استان گیلان در سال 1398

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان گیلان، معاونت مشترکین و درآمد این شرکت از اعمال تخفیف در 71 هزار اشتراک خانگی استان گیلان خبرداد.

رضا سبحانی معاون مشترکین و درآمد شرکت آب وفاضلاب استان گیلان گفت: در راستای فرهنگ سازی مناسب درمدیریت مصرف آب و به منظور تشویق مشترکینی که طی ماه های خرداد تا شهریور سال 1398 با رعایت الگوی مصرف آب، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز مصرفشان کاهش داشته، مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران به ازای هر مترمکعب کاهش مصرف مبلغ مشخصی تخفیف لحاظ شد.

معاون مشترکین و درآمد آبفای گیلان با اشاره به اینکه مشترکین مشمول تخفیف شناسایی شده و مبلغ تخفیف در حسابشان منظور شده افزود: در بازه زمانی مذکور 71 هزار مشترک خانگی در استان گیلان با مدیریت مصرف توانستند به میزان 469 هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه جویی داشته باشند که این صرفه جویی برایشان مبلغ 762 میلیون ریال صرفه جویی مالی به دنبال داشته و مبلغ مربوطه در حساب هر یک از این مشترکین اعمال گردیده است .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات