دومین جشنواره پیشنهادات در شركت آب و فاضلاب شهری استان سمنان برگزار گردید

دومین جشنواره پیشنهادات در شركت آب و فاضلاب شهری استان سمنان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات