هزینه انشعاب‌های غیرمجاز شهرداری تهاتر شد

هزینه انشعاب‌های غیرمجاز شناسایی‌شده مربوط به شهرداری منطقه 21 تهران از طریق شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران تهاتر شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات