زمان برگزاری آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

زمان برگزاری آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) www.BanaNews.irبا توجه به اعلام دفتر امور مقررات ملی ساختمان آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی در سال جاری در شهریور ماه ۱۳۹۰ برگزار خواهد گردید. اطلاعات تکمیلی در این خصوص متعاقباً به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

    نظرات