افزایش تعداد جلسات شورای برنامه ریزی مسکن به منظور خاتمه مسکن مهر و شروع طرح اقدام ملی تولید مسکن

افزایش تعداد جلسات شورای برنامه ریزی مسکن به منظور خاتمه مسکن مهر و شروع طرح اقدام ملی تولید مسکن

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران دکتر نگهبان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در این جلسه مقرر گردید به منظور اتمام مسکن مهر در استان تهران این جلسات به طور مستمر 2 هفته یکبار برگزار شود. همچنین بحث خدمات زیربنایی برخی پروژه های مسکن مهر شهر پرند و پردیس هم از موارد دیگر مورد بحث بود که با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید هرچه سریعتر مشکلات خدمات زیربنایی پرند و پردیس رفع گردد.

وی افزود: از موارد دیگر مشکلات پروژه های باقی مانده مسکن مهر پروژه هایی است که توسط برخی تعاونی ها روی داده است و متاسفانه آنها نتوانسته اند به تعهدات خود عمل نمایند . در جلسه دیروز تصمیم گرفته شد تا اداره کل تعاون ،کار و تامین اجتماعی به منظور تعیین تکلیف تعاونی های مشکل دار و اتمام پروژه های مسکن مهر ورود جدی نماید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بحث اقدام ملی تولید مسکن هم به منظور بررسی و شروع طرح مذکور در استان تهران مقرر شد تا جلسات تشکیل شورای برنامه ریزی مسکن افزایش یابد و به صورت دو هفته یکبار و مستمر تشکیل گردد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات