صدور حكم قضايي براي متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان برخوار

صدور حكم قضايي براي متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان برخوار

صدور حكم قضايي براي متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان برخوار

حكم قضايي براي يك واحد توليدي متخلف آلوده كننده محيط زيست در شهرستان برخوار صادر شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار، در راستاي بررسي و پايش هاي زيست محيطي توسط  اداره حفاظت محيط زيست شهرستان برخوار براي متصدي يك واحد رنگرزي آلاينده در شهرستان برخوار به دليل تخليه پسماند در محيط توسط دادگاه حكم قضايي و جريمه نقدي صادر شد.

اين حكم براي مسئول اين واحد رنگرزي به اتهام تخليه پسماند حاصل از رنگرزي در محيط و عدم رعايت الزامات زيست محيطي صادر شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات