در هسته مرکزی شهر گناباد جای مناسب جهت پارک خودرو نیست؟

در هسته مرکزی شهر گناباد جای مناسب جهت پارک خودرو نیست؟

قرارگیری مکان‌های دارای جذب سفر بالا مانند مراکز خرید ، بانک‌ها، ادارات، مطب پزشکان و داروخانه ها در مرکز شهر گناباد باعث شده است تا در این محدوده بار ترافیکی افزایش یابد و تقاضای زیادی برای پارک کردن وجود داشته باشد و از طرف دیگر استفاده بلندمدت  صاحبان و کارکنان این مراکز از فضای پارکینگ حاشیه‌ای باعث شده است که مشکلات زیر به وجود آید:

الف- پاركينگ حاشیه‌ای که قسمتي از سطح معابر می‌باشد و می‌توانست براي عبور وسايل نقليه مورداستفاده قرار گيرد، به محل توقف اتومبیل‌ها تبدیل‌شده است.

ب- به علت تقاضاي زياد پاركينگ در مناطق مركزي شهر و اشغال فضاهاي پارك توسط صاحبان و کارکنان مراکز موجود در حاشیه معابر ، اتومبیل‌هایی كه به دنبال فضاي پارك می‌گردند، به حجم ترافيك و ميزان تداخل در ترافيك عبوري می‌افزایند.

ج- به علت استفاده نامناسب از فضاهای پارك حاشیه‌ای و وجود پارک‌های بلندمدت در معابر، فضاي پارك به‌اندازه كافي براي ساير وسايل نقليه وجود ندارد و درنهایت اين وسايل اقدام به توقف دوبل در حاشيه معابر می‌نمایند.

استفاده بلند مدت از فضاهای پارک حاشیه معابر باعث شده است يافتن جاي پارك به‌عنوان يكي از مسائل اصلي در شهرگناباد تبدیل شود. این درحالی است که شهر گناباد در ایجاد پارکینگ طبقاتی شریعت با مشارکت بخش خصوصی با شهرداری ، ایجاد پارکینگ خصوصی حاشیه میدان غدیر با ورود بخش خصوصی و ایجاد پارکینگ های روباز متعدد در خیابان های غفاری، ناصر خسرو و امام خمینی 2 و ایثار 5 توسط شهرداری یکی از شهرهای پیشرو در ایجاد پارکینگ در مرکز شهر در سطح استان می باشد.

در هنگام اوج تقاضای جای پارک برای وسایل نقلیه در شهر گناباد مشاهده می شود که وسایل نقلیه در حاشیه معابر به دنبال یافتن جاي پارک خودرو می باشند در حالی که در همان زمان پارکینگ های غیر حاشیه ای مانند پارکینگ میدان غدیر، پارکینگ خیابان ایثار 5 و پارکینگ مجتمع شریعت خالی از وسلیه نقلیه می باشند.

لذا انتظار می رود دو مورد ذیل توسط همشهریان عزیز مورد توجه قرار گیرد:

همشهریان عزیز جهت پارک میان مدت و بلند مدت خود(بیشتر از یک ساعت) از پارکینگ های غیر حاشیه مانند پارکینگ مجتمع شریعت، پارکینگ حاشیه میدان غدیر، ایثار 5 و... استفاده نمایند تا فضای کافی در حاشیه معابر جهت استفاده همشهریان با پارک کوتاه مدت ایجاد گردد.

همشهریان با پارک کوتاه مدت در صورتی که در محدوده محل مورد نظر خود موفق به یافتن جای پارک نشدند، از پارکینگ های غیر حاشیه استفاده نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات