طرح ملی نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز در گناباد هم برگزار میشود

طرح ملی نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز در گناباد هم برگزار میشود

طرح ملی نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز در گناباد هم برگزار میشود

طرح سراسری کاشت ۱۴ میلیون نهال در سراسر کشور فردا به صورت همزمان آغاز میشود.

زمان و مکان ؛ پنجشنبه ۱۴ آذر ماه ساعت ۹ صبح کیلومتر ۱۰ محور گناباد مشه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات