بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و معاون طرح و توسعه شرکت...

عصر امروز چهاردهم آذرماه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و معاون طرح و توسعه شرکت از روند احداث و بهره برداری شبکه آبیاری خداآفرین بازدید کردند.

مهندس عباس جنگی مرنی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و مهندس بهروز پور مهر معاون طرح و توسعه شرکت از روند احداث و بهره برداری شبکه آبیاری خداآفرین بازدید کردند.

در این بازدید به تکمیل سیفون دره رود تاکید شد و از اجزای شبکه اصلی آبیاری بازدید بعمل آمد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات