آشنایی با مناطق ثروتمند در آمریکا

متوسط درآمد سرانه در سال: ۱۴۹ هزار و ۳۰۷ دلار متوسط قیمت مسکن: یک میلیون و ۲۶۹ هزار دلار جمعیت: ۱۹ هزار و ۵۹۱ نفر جمعیت: ۱۲ هزار و ۳۸۵ نفر متوسط قیمت مسکن: یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۰۰ دلار متوسط درآمد سرانه در سال: ۲۵۰ هزار دلار متوسط قیمت مسکن: یک میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۰۰دلار متوسط درآمد سرانه در سال: ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ دلار متوسط قیمت مسکن: یک میلیون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰دلار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات