سمینار آموزشی « الزامات سیستم نیرو در ساختمانها و راهکارهای تامین ایمنی مشترکین »

سمینار آموزشی « الزامات سیستم نیرو در ساختمانها و راهکارهای تامین ایمنی مشترکین »

سمینار آموزشی  « الزامات سیستم نیرو در ساختمانها و راهکارهای تامین ایمنی مشترکین » با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان  گلستان و انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان برق استان  برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان  قدس علوی عضو رشته برق هیات مدیره در این سمینار گفت: یکی وظایف سازمان بالا بردن سطح علمی مهندسان است .باید به امر ترویج و آموزش در بین جامعه مهندسی کشور نیز توجه ویژه داشت.
قدس علوی در ادامه افزود : یکی از ثمرات برگزاری سمینار های آموزشی ارتقا آگاهی مهندسان و آشنایی آنها با تکنولوژی روز می باشد که این مهم در راستای حفظ منافع حرفه ای اعضا محترم سازمان بوده است.

وی خاطر نشان کرد ارایه خدمات با کیفیت، وابستگی کامل به آموزش های مستمر در حوزه مقررات ملی و فناوری های نوین دارد و  افزود به اعتقاد  اینجانب و اعضا محترم هیات مدیره سازمان برگزاری چنین سمینارهایی سرمایه گذاری بوده نه هزینه
به این دلیل که اعضا محترم بعنوان سرمایه و منابع سازمان نظام مهندسی می باشند و  رشد و آگاهی بخشی مهندسان باعث ارتقاء درک فعالیت حرفه ای مهندسان در جامعه می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات