مراسم تکریم و معارفه اعضای شورای مرکزی

مراسم تکریم و معارفه اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

طی مراسمی که دوشنبه  ۱۱ آذرماه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، مهندس دایان ایگدری عضو هیات مدیره نظام مهندسی گلستان حکم عضو علی البدل رشته معماری در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان  را از دست وزیر راه و شهرسازی دریافت کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات