تقدیر و تشکر دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از مهندس شفیعی شهر...

تقدیر و تشکر دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از مهندس شفیعی شهر...


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، کمال مرادی دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران طی نامه ای از شهردار اراک و اداره حقوقی شهرداری، در زمینه ایجاد وحدت رویه بین محاکم قضایی کل کشور پیرامون نحوه استیفاء حقوق نمایندگان حقوقی شهرداری ها که به همت اداره حقوقی شهرداری کلانشهر اراک و تحت مدیریت مهندس شفیعی، با حسن تدبیر و تلاش موثر این امر مهم را به نحو احسن و شایستگی ایفاد نمودند، تقدیر و تشکر نمود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات