برف تکانی درختان سطح شهر اراک در حال انجام است

برف تکانی درختان سطح شهر اراک در حال انجام استبه گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، محمد رضا کشاورزیان گفت: از ساعات ابتدایی بارش برف در شهر اراک و تداوم بارش ها، اکیپ های عملیاتی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در حال بررسی وضعیت درختان اراک با توجه به ادامه بارش برف هستند و از آنجا که با تداوم بارش برف و سنگین شدن شاخه درختان احتمال شکستگی و آسیب وجود دارد، بر این اساس تیم عملیاتی سازمان در مناطق مختلف اراک مستقر و در موارد مورد نیاز و بحرانی عملیات آزادسازی شاخه های درختان و برف تکانی را انجام داده اند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر برف تکانی درختان پارک آزادی، بلوار داوران، پارک خیبر، پارک رودکی در حال انجام می باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به بارش سنگین برف و احتمال شکسته شدن درختان و آسیب رسیدن به آنها، از شهروندان فهیم اراکی خواهشمندیم پرسنل زحمکتمش شهرداری را در برف تکانی درختان یاری نمایند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات