اطلاعیه برگزاری دوره DCS پیشرفته

اطلاعیه برگزاری دوره DCS پیشرفته

دوره اموزشیDCS پیشرفته در تاریخ 98/9/16 با تدریس اقای مهندس محبی در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد.
شماره تلفن گروه نیروگاه 3287595

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات