اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بیرینگ ها و سرویس نگهد ...

اطلاعیه برگزاری دوره اموزشی بیرینگ ها و سرویس نگهد ...

دوره اموزشی بیرینگ ها و سرویس نگهداری انها در تاریخ 98/9/16 با تدریس اقای مهندس پرتونیا در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد
شماره تلفن گروه نیروگاه 3287595
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات