اطلاعیه برگزاری دوره خلاصه سازی مکاتبات و نوشته ها ...

اطلاعیه برگزاری دوره خلاصه سازی مکاتبات و نوشته ها ...

دوره خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری با تدریس خانم حیدری در تاریخ 98/9/24 توسط گروه اموزش های عمومی و مدیریت برگزار خواهد شد
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات