بازارهای صادراتی سیمان در معرض تهدید است

معاون فنی انجمن سیمان ایران در پاسخ به این سوال که در راستای حمایت از صنعت سیمان و نیاز کشور به این محصول نیاز به راه اندازی چه تعداد واحد تولیدی جدید است؟ گفت: ما توانستیم طبق برنامه ششم میزان ظرفیت تولیدی سیمان کشور را به هدفگذاری سال ۱۴۰۴ برسانیم و به همین خاطر تاسیس واحدهای جدید تولیدی برای تولید سیمان نه تنها صرفه اقتصادی ندارند بلکه نیازی به تولید آنها هم نیست چراکه برای تقویت این صنعت باید مسیرها و هدف گذاری‌های جدید صادراتی تبیین و از سوی دیگر بخش مصارف داخلی نیز تقویت شود. معاون فنی انجمن سیمان ایران ادامه داد: در حالی که ظرفیت مازاد تولید سیمان سال گذشته ۳۵ میلیون تن بود تنها حدود ۱۲ میلیون تن از این میزان صادر شد. غفاری ادامه داد: دلیل آنکه امروز بیش از نیاز کشور تولید سیمان نداریم آن است که بازاری برای فروش تولیدات بیشتر وجود ندارد اما ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات