احجام هندسه آزاد

احجام هندسه آزاد

یکی از موانع بزرگ به منظور استفاده هرچه بیشتر این سازه‌ها، نیاز بالای آنها به دانش روز سازه‌ای و طراحی‌های خاص مقاطع و دیتایل‌های اجرایی آنها می‌باشد که در مقایسه با دیگر انواع پوشش‌های ساختمانی به زمان و هزینه بیشتری نیازمند است. با ظهور سطوح فرم آزاد معماری در مقیاس بزرگ، سوال اساسی این است که چگونه از یک طرح پیچیده هندسی به سمت راه تولید قابل تامین و عملی پیش رویم. برای مثال تقسیم کردن شکل به تکه‌های ساده‌تر سطح، به اصطلاح پانل‌ها، است که می‌تواند با هزینه معقول با فرآیند تولید انتخاب شده ساخته شود. مشکل پانل سازی می‌تواند برای پوسته خارجی و داخلی ساختمان ایجاد شود و نقش مهمی در مرحله مشخصات طراحی هر پروژه معماری شامل هندسه فرم آزاد دارد. با توجه به پیچیدگی بالا و محدودیت‌های بهینه سازی، طرح بندی دستی پانل‌ها برای این سطوح فرم آزاد امکان پذیر نمی‌باشد، و استفاده از ابزارهای پیشرفته ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات