کسب مقام در چهارمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین

کسب مقام در چهارمین دوره مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان

  شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

   نظرات