دیدار شبانه با کارکنان برق منطقه‌ای یزد در پست‌های برق شهرستان تفت

دیدار شبانه با کارکنان برق منطقه‌ای یزد در پست‌های برق شهرستان تفت

معاون بهره‌برداری، مدیر امور انتقال نیرو و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، از چندین پست فوق‌توزیع این شرکت در شهرستان تفت بازدید کردند.

این بازدید شبانه در نیمه آذرماه و از پست‌های تفت، فیض‌آباد و نیر؛ با هدف بررسی وضعیت پست‌های برق، تقدیر از تلاش کارکنان نوبت‌کار امور انتقال نیرو و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها انجام شد.

علی‌محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری و محمدصالح دشتی مدیر امور انتقال نیرو شرکت برق منطقه‌ای یزد در دیدار با کارشناسان بهره‌بردار شاغل در پست‌ها، ضمن قدردانی از فعالیت و آمادگی این کارکنان در همه ساعت‌های شبانه‌روز، به اهمیت و حساسیت بالای کار در پست‌های فوق‌توزیع اشاره و بر لزوم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌ها در این شغل تاکید کردند.

در این دیدارها فرزاد فرخ‌نژاد، محمدصالح شیشه‌بر، حامد ایران­زاد و علیرضا صهبایی از کارکنان نوبت‌کار در پست‌های فوق‌توزیع شهرستان تفت، وضعیت موجود تاسیسات را تشریح کردند و سپس بازدید میدانی از تاسیسات پست‌های برق، نیز انجام و نحوه عملکرد سیستم‌های حفاظت شبکه، اشکالات ایستگاهی، آمادگی ساختمان‌ها برای فصل بارندگی بررسی شد.

معاون بهره‌برداری، مدیر امور انتقال نیرو و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، از چندین پست فوق‌توزیع این شرکت در شهرستان تفت بازدید کردند.

این بازدید شبانه در نیمه آذرماه و از پست‌های تفت، فیض‌آباد و نیر؛ با هدف بررسی وضعیت پست‌های برق، تقدیر از تلاش کارکنان نوبت‌کار امور انتقال نیرو و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها انجام شد.

علی‌محمد فتح‌آبادی معاون بهره‌برداری و محمدصالح دشتی مدیر امور انتقال نیرو شرکت برق منطقه‌ای یزد در دیدار با کارشناسان بهره‌بردار شاغل در پست‌ها، ضمن قدردانی از فعالیت و آمادگی این کارکنان در همه ساعت‌های شبانه‌روز، به اهمیت و حساسیت بالای کار در پست‌های فوق‌توزیع اشاره و بر لزوم رعایت قوانین و آیین‌نامه‌ها در این شغل تاکید کردند.

در این دیدارها فرزاد فرخ‌نژاد، محمدصالح شیشه‌بر، حامد ایران­زاد و علیرضا صهبایی از کارکنان نوبت‌کار در پست‌های فوق‌توزیع شهرستان تفت، وضعیت موجود تاسیسات را تشریح کردند و سپس بازدید میدانی از تاسیسات پست‌های برق، نیز انجام و نحوه عملکرد سیستم‌های حفاظت شبکه، اشکالات ایستگاهی، آمادگی ساختمان‌ها برای فصل بارندگی بررسی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات