روسای حوزه های فعال بسیج در شورای اسلامی شهر گرگان تجلیل شدند

روسای حوزه های فعال بسیج در شورای اسلامی شهر گرگان تجلیل شدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات