تشکیل انجمن زنان شهر و پرداخت حقوق معوق کارگران خدمات شهری

تشکیل انجمن زنان شهر و پرداخت حقوق معوق کارگران خدمات شهری

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات