حسابداران شرکت آب منطقه ای گلستان تجلیل شدند

به مناسبت فرا رسیدن پانزدهم آذر که به نام روز حسابدار نامگذاری شده است، با حضور مدیر عامل شرکت و معاون و مدیرمالی شرکت از حسابداران شرکت آب منطقه ای گلستان تجلیل شد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیرعامل این شرکت در این جلسه ضمن تبریک روز حسابدار به حسابداران شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: امروز با تکیه بر کار تیمی می توانیم کارها را به سرانجام برسانیم و هر چه جلوتر می رویم کار تیمی را بیشتر تمرین می کنیم.
مهندس علی نظری با بیان این که شاکله ما باید بر وحدت کار باشد، افزود: خوشبختانه در شرکت آب منطقه ای گلستان طی سال های اخیر همواره صورت های مالی جاری و طرح بدون بند بوده که نشان از تلاش و کوشش مجدانه مجموعه مالی شرکت دارد و البته به این مقدار نباید بسنده کرد و باید به دنبال بهبود شاخص ها و تحلیل وضعیت مالی شرکت باشیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه افزود: باید به دنبال بهبود و افزایش درآمدهای شرکت باشیم ومقایسه شاخص ها می تواند طی طریق درست یا غلط را به ما نشان دهد.
معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت نیزدر این جلسه گفت: از سال 85 که شرکت آب منطقه ای گلستان تاسیس گردید در بحث مالی شرکت مسبوق به سابقه ای نبود ولی با تلاش همکاران مالی طی سال های گذشته سنگ بنای مناسبی در بخش مالی شرکت ایجاد شد.
حبیب ا... شاکری افزود: صورت های مالی بخش طرح و جاری طی این سالها همواره بدون بند به تصویب رسیده است و این نشان از تلاش بی وقفه و دقت همکاران بخش مالی دارد که همواره در پیشبرد اهداف شرکت بدون وقفه تلاش داشته اند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات