142حلقه چاه غیرمجاز در شهرستانهای زنجان و سلطانیه پر و مسلوب...

مهندس محمود سرمستی،مدیرامورمنابع آب زنجان در گفتگو با دفتر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان اظهارداشت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از ابتدای سال 98 تاکنون تعداد 61 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستانهای زنجان و سلطانیه پر و مسلوب المنفعه شده است که با این اقدام حدود 3 میلیون متر مکعب در منابع آب زیرزمینی این شهرستانها صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس سرمستی عنوان داشت: تعداد 39 حلقه چاه در شهرستانهای زنجان و سلطانیه نسبت به اصلاح منصوبات و اصلاح عمق چاه آن اقدام شده که موجب ذخیره حدود یک و نیم میلیون متر مکعبی منابع آب زیرزمینی شده است.

لازم به ذکر است تعداد 54 حلقه چاه غیر مجاز با پیگیری این امور و صدور اخطاریه و با تعامل با خود متقاضیان و با هزینه خود متقاضیان و بدون ایجاد هیچ گونه هزینه برای آب منطقه ای ، در مراحل اولیه حفاری و یا از چاههائی جابجا شده قدیمی پر و مسلوب المنفعه گردیده است.

وی تصریح کرد:در همین راستا تعداد 81 حلقه چاه در شهرستان زنجان و 19 حلقه چاه در شهرستان سلطانیه  و جمعا به تعداد 100 حلقه چاه به کنتور هوشمند آب مجهز شده اند که این امر موجب ذخیره و صرفه جوئی  قابل توجهی در سفره آب زیرزمینی  نسبت به گذشته خواهد شد

مدیر امور منابع آب شهرستان زنجان، هدف از اجرای این طرح حفاظت از آبهای زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع آبی موجود در محدوده طرح مشتمل بر چاهها، قنوات و چشمه ها در قالب انسداد و جمع آوری منصوبات غیرمجاز ، توقیف دستگاههای حفاری غیرمجاز و تعدیل پروانه ها در کل شهرستانهای  زنجان و سلطانیه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات