دیدار دکتر عبوری ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع ، مهندس رجب زاده ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ...

دیدار دکتر عبوری ، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع ، مهندس رجب زاده ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات