زاينده رود براي دومين بار به سمت گاوخوني روانه شد

زاينده رود براي دومين بار به سمت گاوخوني روانه شد


معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: جريان زاينده رود از بامداد شنبه شانزدهم آذرماه براي دومين بار در پاييز امسال به سمت تالاب گاوخوني رهاسازي شده است.

به گزارش«پارما» حسن ساساني در گفت و گو با خبرنگار ايمنا با اشاره به اتمام توزيع آب كشاورزي در شبكه‌هاي آبشار و رودشتين براي كشت پاييز اظهار كرد: از ساعت چهار بامداد روز شنبه 16 آذرماه آب جاري در رودخانه زاينده رود از سد رودشتين با حجم 12 مترمكعب در ثانيه به سمت تالاب گاوخوني روانه شده است.

وي با بيان اينكه توزيع آب براي كشت پاييزه دوم كشاورزان اصفهان از اواخر اسفندماه خواهد بود، افزود: رهاسازي حداقلي آب به سمت تالاب گاوخوني به احتمال قوي تدوام جريان آب به سمت تالاب گاوخوني متعاقبا اعلام مي‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي استان اصفهان با تاكيد بر اينكه تامين حقابه زيست محيطي و نگراني از تالاب گاوخوني يكي از مهمترين دغدغه هاي اين سازمان است، تصريح كرد: شركت آب منطقه‌اي براي تحقق آن از هيچ كوششي دريغ نكرده است.

وي گفت: ذخيره كنوني سد زاينده رود 305 ميليون مترمكعب ورودي به آن 28 مترمكعب و خروجي از آن 15 مترمكعب در ثانيه است.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، اين دومين بار در پاييز امسال است كه به منظور تامين بخشي از حقابه تالاب بين المللي گاوخوني، زاينده رود به سمت تالاب گاوخوني رهاسازي مي شود.

11 مهرماه امسال نيز پس از توقف توزيع آب براي كشت تابستانه، جريان زاينده رود از سد رودشتين به سمت تالاب گاوخوني روانه شد و در مدت 39 روز حدود 11 ميليون و چهارصد هزار مترمكعب آب وارد تالاب بين المللي گاوخوني شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات