طرح اقدام ملی مسکن در خدمت اشتغال/ افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن در خراسان شمالی

طرح اقدام ملی مسکن در خدمت اشتغال/ افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن در خراسان شمالی

وی ادامه داد: اداره کل راه‌وشهرسازی استان باید اثرگذاری حود را در دو حوزه مسکن برای استقرار جمعیت و حوزه زیرساخت و حمل و نقل افزایش داده و این مهم با برنامه ریزی که توسط اداره کل و مدیران استان باید شتاب جدی به خود بگیرد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر دو بخش احیای بافت‌های فرسوده و توجه ویژه به حاشیه نشینی، از سکونت قریب به ۹۰ هزار از جمعیت استان خراسان شمالی در حواشی شهرها و مناطق آن خبر داد و گفت: لازم است دو طرح اقدام ملی مسکن و بازآفرینی شهری کمک این جمعیت وسیع در حاشیه باشند تا در آینده نزدیک به این اوضاع سروسامان داده شود و سکونتگاه‌های غیررسمی استان تعیین و تکلیف شود. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در ادامه از احداث پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی در قالب طرح ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات